Strona główna -> Oferta -> kanalizacja


Drenaż

Filtr doczyszczający

Maksymalne wypełnienie osadem

Nadbudowa zbiornik

Nadbudowy do regulacji wysokości

Oczyszczalnia domowa - biopreparaty

Okresy przeglądów i konserwacji oczyszczalni

Osadniki gnilne

Przyk?ad zastosowania oczyszczalni_2

Przyk?ad zastosowania oczyszczalni_3

Przyk?ad zastosowania oczyszczalni_4

Przykład zastosowania oczyszczalni 1

Rozdzielacz przepływu

Rysunek tunelu filtracyjnego

Separator tłuszczu

Studzienka napowietrzająca

Studzienka zbierająca

Studzienki rozdzielcze

Studzienki zamykające

Tunel filtracyjny

Usytuowanie oczyszczalni domowej

Zbiornik EPURBLOC

Zbiornik złoża biologicznego SOTRA