Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U „ CAL-INSTAL” Janusz Stenke Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie ul. Obrońców Helu 1B. NIP 5881533407

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3) Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie jakim zostały przez Państwa udostępnione.

4) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a w szczególności:

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w Państwach trzecich, tj .poza Europejski Obszar Gospodarczy(EOG)

8) W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo kontaktować się pod adresem: sekretariat@cal-instal.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres korespondencji : P.H.U.”CAL-INSTAL” Janusz Stenke Sp. jawna , ul. Obrońców Helu 1B,84-200 Wejherowo.